Årsmøte

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til årsmøte i håndballgruppa.

Møtet vil bli avholdt i møterommet i Rådehallen torsdag 15. februar kl. 20.00.
Vi ber om at saker som ønskes tas opp, eller nye kandidater til styret meldes inn til styret@radehk.no.

Årsmøte i Råde IL Håndball torsdag  15. februar, kl. 20.00

Agenda:

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av ordstyrer og referent
  3.  Årsberetninger
  4. Regnskap
  5. Budsjett
  6. Innkomne saker
  7. Valg

Innkomne saker bes meldes inn så raskt som mulig.

Styret
Råde IL Håndball