Politiattester

Norsk idrett skal være et trygt sted å være for alle. Idrettsstyret har derfor vedtatt at alle idrettslag plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med utviklingshemming.

Er du over 18 år kan du søke om politiattest (vandelsattest) på nett. Har du nettbank, kan du bruke samme pålogging for å sende søknad om politiattest.  Er du under 18 år må du fylle ut søknad på papir og sende i posten. Er du under 18 år kontakter du leder i Råde IL: Terje Bjørnebekk, 93494588.

Slik søker du elektronisk

  1. Send ditt navn og fødselsnummer til leder i Råde IL: rterjeb@online.no
      Da får du tilsendt en bekreftelse på formål for politiattesten. Denne skal ligge ved søknaden til politiet.
     2.  Gå til denne siden:

https://attest.politi.no/

Logg inn med MinID, BankID, Buypass eller Commfides.

Dette bekrefter hvem du er, og du skal derfor ikke legge ved kopi av legitimasjon.

  1. Kategori: Velg Frivillige organisasjoner
  2. Formål:    Velg Frivillige organisasjoner
  3. Legg til vedlegget med bekreftelsen på formål.
  • Send inn søknad

Når du har fått attesten legges denne i postkassen på hemsen i klubbhuset med lås på. Råde IL signerer denne og returnerer til deg.